Villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzat 2019. június 14.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 1625/2019. számú határozatával jóváhagyta az NKM Áramszolgáltató Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) módosítását. A jóváhagyott Üzletszabályzat 2019. június 14. napjától hatályos. A módosított tartalom, valamint az Üzletszabályzat aktuális, teljes szövege megtekinthető a lenti linkekre kattintva valamint nyomtatott formában, ügyfélszolgálati irodáinkban. A módosítások könnyebb áttekintése érdekében, honlapunkon a változásokat kiemelő (korrektúrás) változatban is elérhető az üzletszabályzat szövege.

A módosítást elsősorban jogszabályváltozások átvezetése és szövegpontosítások indokolták.
Az Üzletszabályzat felhasználók jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintő, lényeges módosítási tárgykörei a következők:
 - jogszabályi rendelkezés szövegének beemelése arra vonatkozóan, hogy az értesítési határidőket az általános szerződési feltételek módosítása esetében nem kell alkalmazni, amennyiben a módosítás új szolgáltatás bevezetése, vagy kizárólag valamely ár, díj csökkenése miatt történt [1.3.3 fejezet];
 - az alapfogalmak között definiálásra került az elosztás és az elosztó fogalma a vonatkozó jogszabályok alapján [2. fejezet];
 - az ügyfélszolgálattal foglalkozó fejezetbe belekerült, hogy az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el az NKM Áramszolgáltató Zrt. részére az ügyfélszolgálati tevékenységet [4. fejezet];
 - szövegkiegészítés arra vonatkozóan, hogy meghatalmazás esetén azt teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni [4.5 fejezet];
 - lakossági felhasználás esetére tett szövegpontosítás azzal kapcsolatban, hogy igény esetén a lakossági felhasználási célt a felhasználónak kell bizonyítania [4.6 fejezet];
 - az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásai miatt szükséges módosítás az adatvédelemmel foglalkozó M.3. mellékletben, és szövegkiegészítés a 4.6 fejezetben a szerződéskötéshez az ügyfél által benyújtott dokumentumokra vonatkozóan;
 - szövegkiegészítés került beillesztésre annak megerősítésére, hogy a villamosenergia-vásárlási szerződés érvényességéhez, illetve hatályához a hálózati szerződések megléte szükséges [5.1 fejezet];
 - rendelkezés került megfogalmazásra a törzsszövegben arra vonatkozóan, hogy ha a felhasználó közvetlenül az elosztóval intézi a teljesítménymódosítást, akkor arról a kereskedőt is értesítenie kell [5.6.2 fejezet];
 - egyes fizetési mód váltásokra vonatkozó rendelkezések kerültek megfogalmazásra [5.6.2 fejezet];
 - a szerződés megszűnésének esetei között rögzítésre került, hogy amennyiben az elosztó tartósan, 30 napot meghaladóan felfüggeszti a szolgáltatást a felhasználási helyen, akkor a villamosenergia-vásárlási szerződés is megszűnik [5.7.3 fejezet];
 - megerősítésre került, hogy a rendszerhasználati díjak megfizetésére vonatkozó megbízás esetén, a hálózati szerződések megszegéséből eredő jogkövetkezmények megfizetésére nem terjed ki a kereskedő fizetési kötelezettsége [5.8.2 fejezet];
 - jogszabály szövege alapján, a kereskedő személyében beállt változásról szóló fejezet szövege pontosításra került [5.10.2 fejezet];
 - a kézbesítésre vonatkozó fejezetben, az elektronikus tárhelyre történő kézbesítés lehetősége bekerült az átvételt igazoló értesítési módként [5.11 fejezet];
 - a kereskedő, illetve a felhasználó általi szerződésszegésről szóló fejezet szövege módosításra került, megerősítve a felszólítási díj fizetési kötelezettségre, valamint a nem teljesített szerződéses kötelezettség esetén a kereskedőváltás meghiúsulására vonatkozó rendelkezéseket [6. fejezet];
 - jogszabály alapján a törzsszövegbe beemelésre került, hogy elosztói okból történő kikapcsolás, szüneteltetés előtt nincs a kereskedőnek értesítési kötelezettsége [6.5 fejezet];
 - egyértelműsítésre került, hogy a felhasználási hely leolvasási sorrendbe sorolása az elosztó és a kereskedő jogosultsága [9.3 fejezet];
 - szövegkiegészítés került be arra vonatkozóan, hogy ha a kereskedő nem kapja meg az elosztótól az elszámoláshoz szükséges adatokat, akkor a kereskedő nem felelős az elszámoló számla készítésének elmaradásáért [9.3 fejezet];
 - csekkes fizetési mód esetén, alacsony fizetendő összegnél (170 Ft alatt) az összeg a következő számlába kerülhet át [9.3 fejezet];
 - az elektronikus számlára vonatkozó részletes rendelkezések kerültek a szövegbe [9.3 fejezet];
 - rögzítésre került, hogy a fizetési felszólítás az elévülést megszakítja [9.6 fejezet];
 - tartozás engedményezése esetén, a felhasználó tájékoztatását az engedményes is teljesítheti [9.7 fejezet];
 - a villamosenergia-vásárlási szerződések és az ÁSZF-ek szövegében kisebb módosítások történtek a törzsszöveg módosítása következtében [M.4.-M.5. és M.9.-M.12. mellékletek].


Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a módosítás az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az értesítéstől számított 45 naptári napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult írásban felmondani a nem határozott időtartamra kötött villamosenergia-értékesítési szerződést, 30 napos felmondási idővel. 
Felhívjuk a felmondást választó ügyfeleink figyelmét, hogy a jelenlegi jogviszonyuk megszűnését követően, további vételezésük csak villamosenergia-kereskedővel megkötött szerződés alapján lehetséges. Villamosenergia-vásárlási szerződés hiányában a területileg illetékes elosztói engedélyes a vételezést jogosult megszüntetni.
2019. június 17.
 

MEKH jóváhagyó határozat:
A módosítást jóváhagyó MEKH határozat
2019. június 14-től hatályos törzsanyag és mellékletek, függelékek (egységes szerkezetben, korrektúra nélkül)
Törzsanyag
Mellékletek
M.1. számú: Az NKM Áramszolgáltató Zrt. villamosenergia-kereskedő által értékesített villamos energia ár- és díjszabása
M.2. számú: A megbízás mintája
M.3. számú: Adatvédelem és adatbiztonság
M.4. számú: Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére
M.5. számú: Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási szerződéses mintája 
M.6. számú: A villamosenergia-kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó egyes tevékenységek díjai 
M.7. számú: Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata
M.8. számú: A NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei
M.9. számú: Lakossági fogyasztó villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei
M.10 számú: Lakossági fogyasztó villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei kiegészítő szolgáltatással
M.11. számú: Lakossági fogyasztók határozatlan időtartamra szóló versenypiaci villamosenergia-vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei
M.12. számú: Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

2019. június 14-től hatályos törzsanyag és mellékletek, függelékek (korrektúrával)
Törzsanyag
Mellékletek
M.1. számú: Az NKM Áramszolgáltató Zrt. villamosenergia-kereskedő által értékesített villamos energia ár- és díjszabása
M.2. számú: A megbízás mintája
M.3. számú: Adatvédelem és adatbiztonság
M.4. számú: Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére
M.5. számú: Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási szerződéses mintája 
M.6. számú: A villamosenergia-kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó egyes tevékenységek díjai 
M.7. számú: Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata
M.8. számú: A NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei
M.9. számú: Lakossági fogyasztó villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei
M.10 számú: Lakossági fogyasztó villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei kiegészítő szolgáltatással
M.11. számú: Lakossági fogyasztók határozatlan időtartamra szóló versenypiaci villamosenergia-vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei
M.12. számú: Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.